Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku

Zarząd Stowarzyszenia

  • Prezes - p. Wioletta Skonieczna
  • Wiceprezes - p. Ewelina Grabowska
  • Wiceprezes - p. Żaneta Jankowska - Łada
  • Sekretarz - p. Beata Kamińska
  • Skarbnik - p. Marcin Chapko 

 

Komisja Rewizyjna 

  • p. Grażyna Orłowska
  • p. Katarzyna Noryca
  • p. Ilona Pietrzak