Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku

Konto

Stowarzyszenie Rodziców,

Nauczycieli i Przyjaciół 

Szkoły Podstawowej numer 12 w Płocku

pod nazwą „Szkoła pod Brzozami”

Konto bankowe stowarzyszenia:

„Szkoła pod Brzozami”

 04 1240 3174 1111 0010 6821 5641