Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku

Zebranie

Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 12 w Płocku pod nazwą „Szkoła Pod Brzozami” poświęcone podsumowaniu roku 2014, przyjęciu sprawozdania z działalności, przyjęciu sprawozdania finansowego, planu działania na 2015 rok. Zebranie odbędzie się w dniu 23 marca 2015r, tj. poniedziałek o godzinie 17:20 w stołówce Szkoły Podstawowej Nr12 w Płocku.


Zarząd Stowarzyszenia