Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku

Zaproszenie

ZAPROSZENIE

W dniu 24 marca 2014r., tj. poniedziałek o godzinie 17:00 w stołówce Szkoły Podstawowej Nr12 w Płocku odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 12 w Płocku pod nazwą „Szkoła Pod Brzozami” poświęcone: podsumowaniu roku 2013, przyjęciu sprawozdania z działalności, przyjęciu sprawozdania finansowego, planu działania na 2014 rok. Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia oraz wszystkich naszych sympatyków.

Zarząd Stowarzyszenia