Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku

Walne Zebranie

W dniu 29 marca 2017 r., tj. środa o godzinie 17:00 w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 12 w Płocku odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 12 w Płocku pod nazwą „Szkoła Pod Brzozami” poświęcone: podsumowaniu roku 2016, przyjęciu sprawozdania z działalności, przyjęciu sprawozdania finansowego, planu działania na 2017 rok. Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia, rodziców, nauczycieli oraz  naszych sympatyków.