Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku

Zebranie

Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 12 w Płocku pod nazwą „Szkoła Pod Brzozami” w dniu 6 października 2016 roku tj. czwartek o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej Nr 12 w Płocku. W porządku zebrania: zgłoszenie Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego, zmiana w Statucie Stowarzyszenia, sprawy różne. Serdecznie zapraszamy.!!!

Zarząd Stowarzyszenia