Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku

Od literackich fascynacji do scenicznych kreacji

„Od literackich fascynacji do scenicznych kreacji”

Zadanie publiczne „Od literackich fascynacji do scenicznych kreacji”

realizowane w Szkole Podstawowej Nr 12 w Płocku współfinansowane jest  ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Płock,  w ramach realizacji  przez Stowarzyszenie „Szkoła pod Brzozami” w Płocku zadnia publicznego  z obszaru nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Tworzenie systemu wspomagania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych oraz podwyższenie jakości pracy placówek oświatowych”.

         Zadaniem projektu jest bezpośrednia  praca z  najzdolniejszymi uczniami Szkoły Podstawowej Nr 12, wspieranie ich specyficznych predyspozycji i potrzeb.

          Docelową 36 -osobową grupę adresatów będą stanowili najzdolniejsi uczniowie klas IV i V  wyłonieni  na podstawie  przesłuchań i eliminacji wśród chętnych uczniów. Eliminacje będą miały na celu określenie poziomu uzdolnień  z zakresuplastyki, muzyki oraz działań teatralnych. Nabór do określonych grup będzie odbywał się na zasadach przesłuchań: muzycznych uczniów klas IV-V chętnych do grupy muzycznej , pod kątem recytacji i pięknego czytania uczniów klas IV-V chętnych do grupy teatralnej oraz konkursu plastycznego uczniów klas IV-V chętnych do udziału w zajęciach plastycznych.

         W ramach realizacji zadania odbędzie się cykl  zajęć warsztatowych z zakresu plastyki, muzyki  oraz działań teatralnych, mających na celu rozwijanie, wspieranie twórczych postaw uczniów.

 

         Docelową 36- osobową grupę adresatów stanowić będą trzy dwunastoosobowe grupy: plastyczna, muzyczna, teatralna. Z każdą z  grup zostanie przeprowadzony cykl 60 godzin warsztatowych  od marca do listopada 2016 r. z przerwą na wakacje. W czasie zajęć, odbywających się w trzech 12-osobowych grupach, powstaną adaptacje teatralne wybranych fragmentów dzieł literackich, kompozycje muzyczne, elementy scenografii i dekoracji teatralnych, rekwizyty. Całość, po zakończeniu zajęć, zostanie zaprezentowana w formie przedstawienia na uroczystości szkolnej. Oprócz wyeksponowania twórczego potencjału młodych ludzi, wszystkie podjęte działania projektu będą ukierunkowane na rozwijanie kreatywności, zdolności oraz twórczego myślenia. Podkreśleniem edukacyjnego charakteru projektu jest to, że uczniowie poznają różnorodność twórczych postaw artystów reprezentujących teatr, plastykę oraz muzykę.