Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku

Akademia małego matematyka

„Akademia małego matematyka”

 

Zadanie publiczneAkademia małego matematykarealizowane Szkole Podstawowej Nr 12 Płocku  współfinansowane jest  ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Płock,  ramach realizacji  przez Stowarzyszenie   „Szkoła pod BrzozamiPłocku zadnia publicznego  obszaru nauki, edukacji, oświaty wychowania pn.Tworzenie systemu wspomagania dzieci młodzieży szczególnie uzdolnionych oraz podwyższenie jakości pracy placówek oświatowych.

 

 

Zadaniem projektu jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej Nr 12 w Płocku z zakresu edukacji matematycznej, a następnie bezpośrednia  praca z  nimi , wspieranie ich specyficznych predyspozycji i potrzeb. Docelowe dwie grupy adresatów wyłonione zostaną na podstawie testów określających poziom ich uzdolnień  z zakresu edukacji  matematycznej. W I etapie- eliminacjach biorą udział wszyscy uczniowie klas II i III. Po przeprowadzeniu eliminacji, w klasach drugich zostanie wyłoniona dwudziestoosobowa grupa uczniów, a w klasach trzecich  dwunastoosobowa grupa uczniów. Z każdą z grup zostanie przeprowadzony cykl 60 godzin dydaktycznych  w okresie od marca do listopada 2016r (z przerwą na wakacje). Po zakończeniu zajęć dydaktycznych zostanie przeprowadzony test matematyczny dla wyżej wymienionych grup, na podstawie którego zostanie wyłoniony zwycięzca na poszczególnym poziomie.