Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku

Smaki zdrowia

 

"SMAKI ZDROWIA”

 

Zadanie „Smak Zdrowia” realizowane w Szkole Podstawowej Nr 12 w Płocku przez Stowarzyszenie „Szkoła pod Brzozami” współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Płock, w ramach realizacji przez Stowarzyszenie zadnia publicznego z obszaru profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia

 

Projekt ten skierowany jest do uczniów klas pierwszych edukacji wczesnoszkolnej uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 12.

 

Jego zadaniem jest promowanie zasad prawidłowego odżywiania się, kształtowania właściwych zachowań żywieniowych, popularyzacja wiedzy o przyczynach i konsekwencjach nadwagi, propagowanie aktywności fizycznej, promocji zdrowego stylu życia.

 

Zadanie publiczne „Smak Zdrowia” będzie realizowane poprzez udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych w łącznym wymiarze 82 godzin, odbywających się od marca do czerwca 2015r w pięciu grupach ( pięć kl I) prowadzonych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pogadance z pielęgniarką szkolną, spotkaniach z dietetykiem żywienia. Dzieci wezmą również udział w zajęciach edukacyjnych w zakresie zdrowego żywienia .

 

Projekt „Smaki Zdrowia” skierowany jest również do rodziców dzieci biorących udział w tym zadaniu. Dla nich przewidziany jest wykład dietetyka żywienia z zakresu sposobu odżywiania, który uświadomi jak ważne jest różnicowanie, bilansowanie diety dziecka.

 

Projekt zakończy przedstawienie dla społeczności szkolnej oraz prezentacja albumów stworzonych przez zespoły klasowe w trakcie zajęć z zakres zdrowego żywienia.